Utby Scoutkår

Bli scout

Kontakta avdelningen för ditt barns årskurs och se om det finns plats.

Som ny scout får du pröva gratis under 3 möten innan du bestämmer dig.

Årskurs 1 - Endast på våren.

Kontakta Kottarna

Spårarscouter - Årskurs 2-3

Kontakta Träden

Spårarscouter - Årskurs 2-3

Kontakta Svamparna

Upptäckarscouter - Årskurs 4-5

Kontakta Vildfåglarna

Äventyrarscouter - Årskurs 6-9

Kontakta Skogslöparna